Welkom op de site van Dorswedo fonds

Voorgeschiedenis
De Stichting Welzijn voor Doven te Dordrecht "Dorswedo", opgericht op 7 mei 1993, heeft sinds enkele jaren helaas geen actief bestuur en vrijwilligers meer.
Op 14 februari 2023 is er een gezamenlijk overleg met (oud)bestuurders, ereleden en oudvrijwilligers geweest, wat er met het financiële overschot dient te gebeuren.
Uitkomst van dit overleg is, dat Dorswedo verder gaat functioneren als fonds genaamd "Dorswedo Fonds" met minimaal 2 nieuwe beheerders. Uit dit fonds kan een bijdrage gevraagd
worden voor een activiteit, cursus, bijeenkomst, sport of project. Volgens de statuten van Dorswedo, gefocust op de belangen van Doven alléén in Dordrecht en omstreken.
Hieronder de voorwaarden van een aanvraag voor een financiële bijdrage.

 

Wie kan een aanvraag indienen?
Een aanvraag bij Dorswedo-fonds kan worden ingediend door:
- een vrijwilliger van een groep vrijwilligers in Dordrecht en omgeving
- een vrijwilliger of afgevaardigde van een commissie in Dordrecht en omgeving
- een vertegenwoordiger van een club of vereniging, gevestigd in Dordrecht en omgeving.

 Een financiële bijdrage wordt uitsluitend toegekend aan een activiteit, welke plaats zal vinden in Dordrecht of in de omgeving van Dordrecht.

 Het Dorswedo-fonds is niet bedoeld voor:
- aanvragen voor een tolk vergoeding
- aanvragen door individuele personen voor persoonlijke omstandigheden
- aanvraag voor een activiteit, die al begonnen is. Of al uitgevoerd is.

Voor wat voor activiteiten kunt u financiële bijdrage aanvragen?
Financiële bijdrage kan worden aangevraagd voor activiteiten, sport of projecten, die aansluiten bij de algemene doelstellingen zoals in de statuten van Dorswedo staat, het verbeteren en
versterken van de positie van Doven in Dordrecht en omstreken.
De te organiseren activiteit dient open te staan voor alle Dove/SH deelnemers te Dordrecht en omstreken, jong en oud. Er mogen geen mensen of bepaalde groepen uitgesloten worden van
deelname.

 Voorbeelden van activiteiten, die in aanmerking kunnen komen voor een financiële bijdrage:
- Wappercafé (gebarencafé)
- Fietstocht of andere activiteit
- Nieuwjaars- of afscheidsreceptie
- Vrijwilligersdag
- Viering 30 jaar bestaan Stichting Dorswedo
- Vrijwilligersvergoeding i.v.m. activiteiten voor Dove allochtonen (bijvoorbeeld Oekraïners)
- Kosten NGT-cursus en andere cursussen voor Dove allochtonen (bijvoorbeeld Oekraïners)
- Culturele dag met Dove allochtonen (bijvoorbeeld Oekraïners)
- Sportactiviteiten zoals een volleybal of ander sporttoernooi, of een (open) sportdag
- Onkosten van een trainer/coach
- Het opzetten van een nieuwe sport zoals padel en/of bootcamp
- Viering 25 jaar bestaan DSV Dorswedo

 Wanneer een aanvraag doen?
- Voor een mini activiteit van max € 100: 2 weken van tevoren
- Voor een kleine activiteit van max € 250: 4 weken van tevoren
- Voor een middelgrote activiteit max. € 500: 6 weken van tevoren
- Voor een grote activiteit boven de € 500: 8 weken van tevoren

 Aanvraag compleet maken met:
- Een ingevulde begroting van de activiteit
- Een ingevulde plan of omschrijving van de activiteit
- Activiteit moet binnen bepaalde tijd na toekenning uitgevoerd zijn
- Verslag (eindresultaat) van activiteit inleveren na uitvoering

 Aanvraagformulier
Klik hier om de aanvraagformulier te downloaden